9 lý do khiến các doanh nghiệp bị từ chối vay vốn ngân hàng

9 lý do khiến các doanh nghiệp bị từ chối vay vốn ngân hàng

Các doanh nhân đang tìm kiếm nguồn tài chính gặp rất nhiều trở ngại. Có một số lý do khiến ngân hàng từ chối cho vay, trong đó những lý do phổ biến nhất sẽ được thảo luận dưới đây. Tác động của các yếu tố được trích dẫn cũng sẽ được xem xét trên cả 2 trường hợp chung và riêng.
 
bank credit refusal
 
1. Thiếu niềm tin vào doanh nhân
Các doanh nhân là người thúc đẩy các dự án của họ, và họ là nền tảng của nó. Để có thể cho vay, các ngân hàng phải tin tưởng vào khả năng của doanh nhân để thực hiện dự án đến cùng. Nếu họ nghi ngờ về khả năng hoặc danh tiếng của doanh nhân, họ sẽ không xem xét việc cấp tín dụng cho anh ta. Toàn bộ hồ sơ của doanh nhân được xem xét kỹ lưỡng và lịch sử của họ có thể có tác động (dù tích cực hay tiêu cực) đến sự tin tưởng mà ngân hàng đặt vào họ.
 
2. Thiếu niềm tin vào dự án
Các doanh nhân phải trình bày dự án của họ một cách thuyết phục và có các tài liệu cụ thể liên quan đến dự án đó. Điều quan trọng, tài liệu này phải tích hợp các yếu tố chiến lược như sự hiện diện của nhu cầu thực sự trong thị trường mục tiêu, khả năng sinh lời, sản phẩm và dịch vụ phải được xác nhận trên thị trường. Nếu một ngân hàng không hiểu dự án hoặc không thấy nó bao giờ là thành công, thì sẽ không có niềm tin vào dự án, và do đó không thể cấp vốn. Thông tin được trình bày cho ngân hàng phải mạch lạc, đáng tin cậy và được lập luận chặt chẽ để thuyết phục họ về tiềm năng của dự án, vầ phải cung cấp những triển vọng thực sự.
 
3. Rủi ro quá lớn
Một ngân hàng sẽ chỉ cho một doanh nhân vay vốn nếu dự án khả thi. Khi phân tích dự án, nhà kinh doanh phải đánh giá rủi ro của dự án của mình và trình bày với ngân hàng. Một dự án liên quan đến một khái niệm mới chưa được thị trường phát triển và xác nhận sẽ có nguy cơ không đáp ứng được kỳ vọng của ngân hàng. Do đó, rủi ro phải duy trì ở mức hợp lý.
 
4. Không đủ khả năng trả nợ
Đối với các cá nhân đăng ký vay, một doanh nhân không có khả năng trả khoản vay của mình sẽ không thể có được. Dự án phải chứng minh đủ khả năng trả nợ. Đối với điều này, ngân hàng ưu tiên dựa trên các số liệu thực tế và sự đều đặn của dòng tiền. Ngoài ra, các ngân hàng hiếm khi cấp thời hạn trả nợ (khoảng thời gian mà công ty không phải trả khoản vay).
 
5. Một đối tượng không có tài chính
Đôi khi các đơn đăng ký tín dụng bị từ chối do đối tượng được cấp vốn không nằm trong phạm vi có thể tài trợ của ngân hàng. Trên thực tế, hầu hết các ngân hàng thường can thiệp vào các nhu cầu tài chính liên quan đến chu kỳ hoạt động, nhu cầu đầu tư hữu hình, v.v. Một số khía cạnh của công ty không thể được ngân hàng tài trợ, chẳng hạn như tái cấp vốn cho các khoản vay hoặc nguồn nhân lực, chẳng hạn. Do đó, điều này có nghĩa là bạn phải chọn những đối tượng sẽ được tài trợ bởi các quỹ nội bộ và những đối tượng sẽ được tài trợ bởi ngân hàng.
 
loan-application-rejected - IntecCapital
 
6. Doanh nhân đóng góp không đủ
Các ngân hàng mong đợi các doanh nhân tài trợ một phần dự án bằng nguồn lực của chính họ. Nói chung, khoản đóng góp cá nhân này phải là 20% tổng số tiền. Nhưng đây là một thực tế lý thuyết. Doanh nhân càng đầu tư nhiều tiền thì ngân hàng càng hạn chế được rủi ro. Ngoài ra, nó còn cho thấy sự tham gia của doanh nhân vào dự án của mình. Việc từ chối trên lý do này thường chỉ liên quan đến các dự án “khởi đầu”: trong giai đoạn phát triển của dự án, công ty hoặc doanh nhân phải chịu một phần rủi ro và chi phí.
 
7.Sự mất cân đối tài chính
Sự hiện diện của sự mất cân đối tài chính trong cơ cấu lợi nhuận hoặc cơ cấu tài sản của một công ty có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp tài chính cho dự án. Ngân hàng sẽ tính đến một số chỉ tiêu, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận gộp, khả năng thanh toán, khả năng thanh khoản, yêu cầu vốn lưu động và vốn lưu động, giá trị gia tăng, v.v. Thông thường, một công ty thiếu tài sản thế chấp cần thiết trong mắt các ngân hàng. Trong một số trường hợp, ngân hàng sẽ yêu cầu bảo lãnh cá nhân, cá nhân hoặc thực tế. Tốt nhất, bạn nên tránh đưa quá nhiều tài sản thế chấp vào một ngân hàng.
 
8. Sự thiếu hụt lợi nhuận
Trong những năm gần đây, các ngân hàng dường như đã thực hiện các bước để cải thiện hiệu quả của mình, điều này đã chuyển thành mong muốn lớn hơn về tự động hóa và tiêu chuẩn hóa. Do đó, các ngân hàng quản lý tốt hơn thời gian họ phân bổ cho mỗi yêu cầu, để lọc nhanh hơn các tệp mà họ nhận được. Các khía cạnh của tệp có xu hướng cản trở quá trình xử lý hoặc yêu cầu ngân hàng thực hiện các hành động bổ sung sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá tệp.
 
9. Các yếu tố liên quan đến ngân hàng và môi trường của chúng
Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến các quyết định của ngân hàng, chẳng hạn như bối cảnh kinh tế tổng thể, cũng như của khu vực ngân hàng. Bối cảnh pháp lý của ngành cũng có thể có ảnh hưởng, chẳng hạn như các yêu cầu khắt khe hơn tùy thuộc vào mức độ lành mạnh tài chính của các ngân hàng. Các ngân hàng cũng phải hoạt động trên cơ sở áp dụng chặt chẽ logic cơ bản, với chính sách rủi ro có hiệu lực. Cuối cùng, các ngân hàng cũng hành động theo quy trình ra quyết định của riêng họ.
 
Kết luận
Để thuyết phục ngân hàng rằng một dự án là một khoản đầu tư đáng giá, một doanh nhân phải trình bày một dự án liên doanh cụ thể, chặt chẽ và có khả năng sinh lời cao, đồng thời đưa ra những đảm bảo vững chắc. Vốn vô hình của bạn đại diện cho 60 đến 80% giá trị của một công ty. Bạn không thể đưa ra quyết định sáng suốt nếu không có thông tin chính xác. Giá trị vốn vô hình cung cấp cho khách hàng của mình một trong những công cụ tốt nhất trên thị trường, có thể truy cập nhanh chóng, thường có ROI ngay lập tức.
 

Theo Startup.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Với máy sấy nông sản vcfood được thiết kế hoàn toàn bằng inox304 và vật liệu bảo ôn siêu nhẹ. Video thỰc tẾ. Trezor one firmware | btc guru blog.