Ngày 19/10: Sự kiện chứng khoán đáng chú ý

Ngày 19/10: Sự kiện chứng khoán đáng chú ý

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

 

Ngày 19/10 chứng khoán đáng chú ý
Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/10

 
Trên sàn chứng khoán HOSE,

* PAN: Tael Two Partners Ltd, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) đã bán ra 5 triệu cổ phiếu PAN từ ngày 13 đến 15/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại PAN xuống còn hơn 30 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,37%. Từ ngày 21/10 đến 19/11, cổ đông trên tiếp tục đăng ký bán thêm hơn 5,68 triệu cổ phiếu PAN.
 
* FCN: Bà Phùng Nguyệt Hà, em gái ông Phùng Tiến Trung – Thành viên HĐQT CTCP Fecon (FCN – HOSE) đã bán ra 126.000 cổ phiếu FCN từ ngày 11/10 đến 15/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Hà chỉ còn nắm giữ lô lẻ 92 cổ phiếu FCN. Liên quan đến FCN, ông Trần Trọng Thắng – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu FCN từ ngày 20/10 đến 18/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
 
* TCO: Ngày 22/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/11/2021.
 
* GVR: Ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR – HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu GVR từ ngày 20/10 đến 18/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thành sẽ chỉ còn nắm giữ 50.000 cổ phiếu GVR.
 
* DGC: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), thông qua kế hoạch chào bán hơn 15,14 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE), tương ứng 8,85%/vốn của DGC trong quý IV/2021-quý I/2022 theo phương thức khớp lệnh.
 
* DHA: CTCP CIC39, cổ đông lớn của CTCP Hóa An (DHA – HOSE) đã bán ra 740.000 cổ phiếu DAH từ ngày 01/10 đến 15/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên chỉ còn nắm giữ lô lẻ 50 cổ phiếu DHA.
 
* FIR: Ông Nguyễn Hào Hiệp, cổ đông lớn của CTCP Địa ốc First Retail (FIR – HOSE) đã bán ra 2 triệu cổ phiếu FIR trong ngày 12/10. Sau giao dịch, ông Hiệp đã giảm sở hữu tại FIR xuống còn hơn 6,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,14%.
 
* ITC: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà (ITC – HOSE) đã bán ra hơn 2,57 triệu cổ phiếu ITC trong ngày 14/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại ITC xuống còn hơn 1,43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,81%.
 
* DMC: Ngày 25/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

 
* IDC: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt, cổ đông lớn của Tổng CTCP IDICO (IDC – HOSE) đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu IDC từ ngày 19/10 đến 12/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 26 triệu cổ phiếu IDC, tỷ lệ 8,67%.
 
Trên sàn chứng khoán HNX,

* PVB: Ngày 29/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/11/2021.
 
* PSD: CTCP Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí (PSD – HNX) thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đào Văn Đại.
 
* BBS: Ngày 26/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Vicem bao bì Bút Sơn (BBS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 27/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/11/2021.
 

Theo Đầu tư chứng khoán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *