Showing all 5 results

Chính vì vậy, nguyên liệu sau khi ép ra có bã cực kỳ mỏng và khô giòn. Điều hoà máy lạnh. Máy ép dầu vcoil kd04 2 bầu lọc công nghệ mới 20 25kg/giờ.