Trục ép và buồng nghiền là bộ phận quan trọng nhất của máy ép dầu. ĐĂng kÝ internet fpt. Máy ép dầu gia đình nnf800aw.