MÁy nghiỀn bỘt mỊn. Cao bằng archives levartie. Máy lọc dầu.